Aanmelden – Afmelden – Adres wijzigen

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur, laat ik per e-mail van harte meelezen met Vogeldagboek.
Ik geef daarin meestal tweemaal per week mijn beleving weer van onze flora en fauna.
Met korte informatieve teksten en een handvol toelichtende foto's. De nadruk ligt op vogels.

Wat wilt u doen? / What do you want to do?

Aanmelden / Subscribe
Afmelden / Unsubscribe
Wijzigen / Change

Typ deze tekst over / Copy text:

Deze code is slechts 1 maal bruikbaar. Druk op 'refresh' of F5 voor een tweede poging.
Na uw aanmelding of opzegging verschijnt na ca. tien seconden een bevestiging op het scherm.
Vervolgens ontvangt u binnen enkele minuten een e-mail.
Klik niet op de link in dat bericht, maar beantwoord de e-mail door op Reply of Beantwoorden te klikken, en dan op Verzenden.
Dat is voldoende om uw aanmelding of opzegging te voltooien. U ontvangt daarvan een mededeling.
Bij wijziging van uw e-mailadres ontvangt u op uw oude en op uw nieuwe adres een e-mail ter bevestiging.

Aantal e-mailabonnees op Vogeldagboek: 25117

Toezending van Vogeldagboek is gratis en zonder reclame.
De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Lees hier meer over het privacybeleid van Vogeldagboek.