Aanmelden – Afmelden – Adres wijzigen

Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur, laat ik per e-mail van harte meelezen met Vogeldagboek.
Ik geef daarin meestal tweemaal per week mijn beleving weer van onze flora en fauna.
Met korte informatieve teksten en een handvol toelichtende foto's. De nadruk ligt op vogels.

Toezending van Vogeldagboek is gratis en zonder reclame.
De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Lees hier meer over het privacybeleid van Vogeldagboek.

Aantal e-mailabonnees op Vogeldagboek: 25535 - voor de VogeldagboekKoekoeksKlok --> body { font-size: 16px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: #61904c; margin-top: 06px; margin-bottom: 10px; padding-top: 04px; padding-bottom: 05px; margin-right: 05px; margin-left: 05px; } body, form, table { text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto; background: #61904c; } .table2 { text-align: left; background: #ffffff; } form, table, .green, .white { background: #FFFFFF; } .green { border-style: solid; border-width: 1em 3em 31em 3em; border-color: #61904c; } .white { border-style: solid; border-width: 1em; border-color: #FFFFFF; } .left { text-align: left; } table { background: #C0C0C0; } .normal{ color: #000; background: #C0C0C0; } :disabled { color: #909090; background: #C0C0C0; } h2,h3 { color: #006600; padding-top: 1em; } table, .table2 { margin-left: auto; margin-right: auto; } img { background-color: #61904c; border-bottom: 6px solid black; } a { color: #006600; } Iedereen die belangstelling heeft voor de natuur, laat ik per e-mail van harte meelezen met Vogeldagboek.
Ik geef daarin meestal tweemaal per week mijn beleving weer van onze flora en fauna.
Met korte informatieve teksten en een handvol toelichtende foto's. De nadruk ligt op vogels.
25535 De adressen worden voor geen enkel ander doel gebruikt.
Lees hier voor meer over het privacybeleid van Vogeldagboek.

Stuur vanaf het e-mailadres waarop u de Vogeldagboeken wilt ontvangen een (lege) mail naar vogeldagboek-subscribe@vogeldagboek.nl Stuur vanaf het geabonneerde e-mailadres een (lege) mail naar vogeldagboek-unsubscribe@vogeldagboek.nl Druk op 'reply' en 'send' óf op de link in deze e-mail om uw afmelding te voltooien. U kunt uw oude abonnement opzeggen vanaf uw oude e-mailadres, Lukt het afmelden niet? Stuur mij dan uw laatst ontvangen Vogeldagboek volgens deze help-pagina.

Wat wilt u doen? / What do you want to do?

Aanmelden / Subscribe
Afmelden / Unsubscribe
Wijzigen / Change

Typ deze tekst over / Copy text:

Deze code is eenmaal bruikbaar. Druk op 'refresh' of F5 voor een tweede poging.
  1. Na uw opdracht (aanmelding of opzegging) verschijnt binnen enkele ogenblikken een bevestiging op het scherm.
  2. Korte tijd later ontvangt u een e-mail:
    • Bij afmelding in de mailbox waarin u altijd de Vogeldagboeken ontving.
    • Bij aanmelding op het (nieuwe) e-mailadres.
  3. Klik NIET op de link in die e-mail. Druk alleen op Reply/Beantwoorden, en dan op Verzenden/Send.
  4. Pas hierna wordt uw opdracht (aanmelden of opzeggen) via automatische verwerking echt uitgevoerd.
  5. U ontvangt ten slotte een bevestiging dat u zich heeft afgemeld en/of heeft aangemeld.